nygaardnielsen.dk

nygaardnielsen.dk en aftale er en aftale...

- Har du projektet, så har jeg viljen og energien...

 

 • Drift- og projektledelse
 • Entrepriseledelse
 • Tids- og ressourceplanlægning
 • Kvalitetssikring
 • Byggesagsstyring
 • Vedligeholdsplanlægning
 • Tilstandsvurdering
 • Energioptimering
 • Salg og salgsledelse
 • Bygherre rådgivning
 • Udbud samt tilbudsvurdering
 • Indkøb
 • Samhandelsaftaler
 • AB92, ABR og ABT

 

 • El-installation
 • Ventilation
 • Forsyningsanlæg
 • IT-netværksinstallation
 • Nødstrøm, UPS-anlæg
 • Sikringsanlæg, AIA,ADK,ABA og ITV

 

 • Projekt controlling
 • Dokumentation
 • Behovsafdækning
 • Værdistrømsanalyse
 • Målstyring, KPI
 • Strategi udrulning

FORRETNINGSGRUNDLAGET

 

Mere end 25 års erfaring, dels som selvstændig, samt erfaring høstet ved ansættelser hos markedsledende aktører, det er grundlaget for nygaardnielsen.dk. Erfaring med projekt-, afdelings- samt salgsledelse.

En elektroteknisk uddannelse som el-installatør (AK) stærkstrøm, suppleret med akademi uddannelse som projektleder, samt et LEAN manager kursusforløb er ligeledes fundamentet for nygaardnielsen.dk.

Kortlægning samt ejerskab for processer, er altafgørende for et optimalt projektforløb, i en tværfaglig projektorganisation.

Økonomi og økonomistyring er et naturligt fokusområde i hverdagen. Jeg er bevidst om at det handler om "low cost and maximum benefit", altså bundlinje.

Jeg og nygaardnielsen.dk har begreberne TILLID, TROVÆRDIGHED og MENNESKELIG FORSTÅELSE som værdigrundlag.

 

 

 

PROJEKTLEDELSE

 

 

Projektledelse er faktisk et håndværk, og til et hvert håndværk, er der noget værktøj som skal være på plads og passe til opgaven som skal løses.

Når flere mennesker skal samles om en opgave, er det vigtigt at få afstemt at alle er enige om slutmålet, herefter kan vi begynde den egentlige projektplanlægning i detaljen. Nedbrydning af mål til delmål, gør opgaven mere overskuelig og giver overblik.

Nedbrydning af opgaven, WBS er ligeledes grundlaget, som anvendes når projektet skal prissættes, samt planlægges med hensyn til ressourcer og indkøb.

Den vigtigste ressource er mennesker og på dette område har jeg tilegnet mig viden og respekt, om forskelligheden samt værktøjer, som skaber high preformens via stifinder uddannelse fra www.pathfinder.dk

Den optimale projektledelse, udvikler en proaktiv adfærd i og omkring projektet.

Det handler om TILLID, TROVÆRDIGHED, MENNESKELIG FORSTÅELSE OG TEAMWORK.....SAMT EN MASSE ENERGI

 

Jeg lever efter ordsproget "en aftale er en aftale" og når vi samarbejder om en opgave, er FORVENTNINGSAFSTEMNING, FOKUS og KOMMUNIKATION grundlaget.

Alle interessenter kender målet og er bevidste om hvilke delmål som skal nåes for, at opgaven eller projektet leveres som aftalt og inden for tidsrammen. Erfaring med faseopdelt projektarbejde, med reference til styregruppe og sparring med referencegruppe.

 

 

Send mig en mail eller giv mig et ring, jeg er altid parat til en uforpligtende snak, omkring hvordan jeg kan bidrage til din opgave, så dit projekt bliver en succes.

 

 

Copyright © All Rights Reserved